01

Zobaczymy to czego inni nie dostrzegają

Audyt to narzędzie, a właściwie zespół czynności, które mają pokazać co w Twojej firmie jest robione zgodnie ze sztuką, a co powinno być zmienione, aby generowało odpowiednie korzyści. Korzyści te są związane przede wszystkim z:

  • zwiększenie ruchu na stronie,
  • wzrost liczby wyszukiwań Twojej strony,
  • większe zainteresowanie ze strony klientów,
  • dobór odpowiednich kanałów komunikacji,
  • spójność komunikacji,
  • sposoby komunikacji dopasowane do odpowiednich kanałów,
  • optymalizacja kosztów,
  • określenie mocnych i słabych stron,